dijous, 3 de desembre de 2015

BARRA DE LEDS AMB POTENCIÒMETRE

Hem fet amb un potenciador que una barra de leds que s'encenen o s'apaguin leds segons  la potencia que el sensor envia

Material:

 • 1 barra de leds (també es poden utilitzar leds separats)
 •  resistències (una per led, en el nostre cas 10)
 • cables
 • 1 potenciòmetre.

Vídeo:
Codi:

/*barra de leds con potenciador*/

int pins = 10; //quantitat de leds
int led[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; //leds
int Eled[] = {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW}; //estat inicial dels leds

int sensorPin = A5; //port on esta connectat el sensor
int sensor = 0; //port on esta connectat el sensor
int i = 0; //variable inicial

void setup() {
  for(i = 0; i < pins; i++) { //defineix a quin estat esta el pin segons el potenciador
    pinMode(led[i], OUTPUT); //tots els leds son de sortida
  }
}

void loop(){
  sensor = analogRead(sensorPin);
  sensor /= 100; //divideix el resultat del sensor per qualsevol numero per a que doni 100

  int i = 0;
  for(i = 0; i < pins; i++) { //defineix a quin estat esta el pin segons el potenciador
    if(sensor > i) { //si l'estat del sensor es major que "i"
      Eled[i] = HIGH; //Estat dels leds ENCESA
   
    }
    else { //si no
      Eled[i] = LOW; //Estat dels leds APAGAT
    }
  digitalWrite(led[i], Eled[i]);
  }

}

dijous, 19 de novembre de 2015

SENSOR D'INCLINACIÓ

Hem programat amb Arduino entre la meva companya Laura i jo un codi que consisteix en que si el sensor no esta horitzontalment la llum s'encén per avisar-nos que no esta en la posició correcta.

Material:

 • Cables
 • Sensor d'inclinació
 • Resistències
 • Led


Vídeo:Codi:

int led=7;
int sensor=2;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(sensor, INPUT);
}

//Si el sensor esta desestabilizado la luz se enciende
void loop() {
    if(digitalRead(sensor) ==HIGH){ //Si el led está apagado quiere decir que el sensor está equilibrado
    digitalWrite (led ,LOW);
  }
  else{
    digitalWrite(led,HIGH);  //Si el led está encendido quiere decir que el sensor está desequilibrado
}

dimecres, 11 de novembre de 2015

LED RGB

Avui hem funcionar un led RGB (Red Green Blue) amb Arduino, hem decidit fer una prova posant un color de cada i després tots a la vegada

Material:

 • led RGB
 • cables
 • 3 resistències
 • polsador


Vídeo:Codi:

/*led RGB*/


int rojo= 10;
int verde= 9;
int azul= 8;
int tiempo= 1000;

void setup() {
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(verde, OUTPUT);
  pinMode(azul, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  digitalWrite(verde, LOW);
  digitalWrite(azul, LOW);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(azul, LOW);
  digitalWrite(verde, HIGH);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(azul, HIGH);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(verde, LOW);
  delay(tiempo);
  digitalWrite(rojo, HIGH);
  digitalWrite(verde, HIGH);
  digitalWrite(azul, HIGH);
  delay(tiempo);
}

dilluns, 9 de novembre de 2015

POLSADOR

Hem fet un codi de programació Arduino que consisteix en quan tu prems el polsador, la llum de l'Arduino s'encen durant 3 segons.

MATERIAL:

 • led
 • cables
 • resistències
 • polsador


VÍDEO:


CODI:

*/boto*/

int led = 13;
int boton = 7;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(boton, INPUT);
}

void loop() {
  if(digitalRead(boton) ==HIGH){
    digitalWrite (led ,HIGH);
    delay(3000);
  }
  else{
    digitalWrite(led,LOW);
  }
}

diumenge, 8 de novembre de 2015

LLUMS SEMÀFOR

Hem fet un codi de programació Arduino que consisteix en simular un semàfor amb llums led.

Material:

 • leds
 • cables
 • resistències


Vídeo:
Codi:
int rojo = 11;
int amarillo = 10;
int verde = 9;
int tiempo = 2000;
int tiempoparpadeo = 300;

void setup() {
  pinMode (rojo, OUTPUT);
  pinMode (amarillo, OUTPUT);
  pinMode (verde, OUTPUT);
}

void loop() {
  Serial.begin(9600);
  //verde
  Serial.println("VERDE");
  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, HIGH);   // apaga
  delay (tiempo);
  
  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, HIGH);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);
  
  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, HIGH);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);
  
  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  //amarillo

  Serial.println("AMARILLO");
  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, HIGH);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, HIGH);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);
  
    digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  digitalWrite(rojo, LOW);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, HIGH);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempoparpadeo);

  //rojo
  
  Serial.println("ROJO");
  digitalWrite(rojo, HIGH);   // enciende
  digitalWrite(amarillo, LOW);// apaga
  digitalWrite(verde, LOW);   // apaga
  delay (tiempo);

}

LLUMS DE COTXE POLICIA

Hem fet un codi de programació Arduino que consisteix en simular una sirena policia amb leds.

Material:

 • 4 leds (2 blaves 2 vermelles)
 • resistències
 • cables


Vídeo:codi:

/*Luces. Poli */

const int Afuera = 11;
const int Rfuera = 10;
const int Rcentro = 9;
const int Acentro = 8;
const int temps = 150;


void setup() {
  pinMode(Afuera, OUTPUT);
  pinMode(Rfuera, OUTPUT);
  pinMode(Rcentro, OUTPUT);
  pinMode(Acentro, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(Afuera, HIGH);   // enciende
  digitalWrite(Afuera, LOW);  // apaga

  digitalWrite(Rfuera, HIGH);   // enciende
  digitalWrite(Rfuera, LOW);    // apaga

  digitalWrite(Rcentro, LOW);   // apaga
  digitalWrite(Rcentro, HIGH);  // enciende

  digitalWrite(Acentro, LOW);   // apaga
  digitalWrite(Acentro, HIGH);  // enciende

  delay(temps);  // wait for a second
  digitalWrite(Afuera, LOW);   // enciende
  digitalWrite(Afuera, HIGH);  // apaga

  digitalWrite(Rfuera, LOW);   // enciende
  digitalWrite(Rfuera, HIGH);    // apaga

  digitalWrite(Rcentro, HIGH);   // apaga
  digitalWrite(Rcentro, LOW);  // enciende

  digitalWrite(Acentro, HIGH);   // apaga
  digitalWrite(Acentro, LOW);  // enciende

  delay(temps);  // wait for a second
}